söndag 11 september 2011

Busy Friday 2 - The Ring, jewel for ever

Galleri Hnoss arrangerade ett internationellt heldagsseminarium The ring - Jewel for ever fredag 9 september. 160 deltagare samlades först i Bio Capitols lokaler för att lyssna på föreläsningar av Anna Schetelich från Galerie OONA, Tyskland, professor Otto Kunzli, Tyskland och Manuel Vilhena smyckekonstnär, Portugal. Moderator var Love Jönsson, konsthantverks- och designkritiker samt gästlärare på HDK, Göteborgs universitet.

Dagen var helt tillägnad ringen, detta vårt viktigaste smycke. Utställningen i galleriet följer samma tema som seminariet, med ringar av över hundra internationellt verksamma, tidigare utställare i galleriet. Hela utställningen kommer sedan att turnera internationellt.

Den markerar också slutet för galleriet i sin fysiska form. Hädanefter kommer Hnoss verksamhet att ta sig andra uttryck, men med samma inriktning - samtida internationell smyckekonst.
SE ALLA RINGAR >>>


Gallery Hnoss staged an international seminar Friday, September 9; The ring - Jewel for ever. 160 participants first gathered in Bio Capitol's facilities for listening to lectures by Anna Schetelich from Galerie Oona, Germany, Professor Otto Kunzli, Germany, and Manuel Vilhena, jewelry artist, Portugal. The moderator was Love Jönsson, craft and design critic and guest lecturer at HDK, Gothenburg University.

The day was completely dedicated to the ring, our most important piece of jewelry. The exhibition in the gallery follows the same theme as the seminar, with rings of over a hundred internationally active,previous exhibitors in the gallery. The entire exhibition will tour internationally.

It also marks the end of the gallery in their physical form. From this onwards Hnoss activities will take other forms, but with the same focus - international contemporary jewelry art.
SEE ALL RINGS >>>

Inga kommentarer: