söndag 11 september 2011

Busy Friday 3 - Transmuterad Samtid
foto Berit Jonsvik


Galleri Konstepidemin finns tillfälligt i Hus 10, medan renoveringen av gallerilokalen pågår. I fredags 9.9 hade säsongens första utställning, Transmuterad samtid, stor vernissage i Hus 10, Bergrummet och Pannrummet.

Curatorerna Ola Åstrand och Thomas Oldrell har bjudit in 14 unga och blivande konstnärer:
Isak Anshelm, Alexandra Dahlqvist, Mikael Fransson, Unna Godman, Agnes Gry, Ludvig Helin, Golnosh Hosseini, Sanna Laaban, Johanna Lepikkö, Nina Noreskär, Markus Samnell, Ylva Söderström, Tilda Tjernberg och Josefine Östberg Olsson.

"Vi har valt att med unga – framtida konstnärer inleda en dialog och iscensätta ett icke didaktiskt konstprojekt där vi försökt oss på att ur så många perspektiv som möjligt beröra vår samtid och dess framtid. Att peka på lösningar har varit en ambition, men kanske måste man samtidigt belysa problem för att inte få tunnelseende.

Det ni får se är ett nedslag i unga människors och blivande konstnärers bilder av framtiden och därför också extremt relevant för oss alla."

MER:
www.konstepidemin.se/ klicka Galleri Konstepidemin

Illustration Markus Samnell

Gallery Konstepidemin is temporarily located in House 10, while the renovation of the gallery is in progress. On Friday 09.09 was the big opening of the season's first exhibition, Transmuterad Samtid, in House 10, Bergrummet and Pannrummet

The curators Ola Åstrand and Thomas Oldrell has invited 14 young and aspiring artists to take part:
Isaac Anshelm, Alexandra Dahlqvist, Mikael Fransson, Treat Godman, Agnes Gry, Louis Helin, Golnosh Hosseini, Sanna Laaban, Johanna Lepikkö, Nina Noreskär, Mark Samnell, Ylva Söderström, Tilda Tjernberg and Josefine Olsson Ostberg.

"We have decided to engage in a dialogue with young - future artists  and stage a non-didactic art project. We have tried to touch our present time and it's future from as many perspectives as possible. To identify solutions has been an ambition, but perhaps one must simultaneously highlight the problem not to get tunnel vision.

What you will see is young people and aspiring artists'  images of the future; therefore extremely relevant to us all. "

MER:
www.konstepidemin.se/ click Galleri Konstepidemin

Inga kommentarer: