söndag 11 september 2011

Busy Friday 1 - On Air


Konstepidemin och Göteborgs stad Kultur har varit värdar för ett tvådagars seminarium 9 - 10 september. 23 deltagare var med när det europeiska nätverket OnAir möttes och talade om konstnärers mobilitet och internationella gästateljéer. Läs mer på On AiRs hemsida:

Konstepidemin and Gothenburg City Culture department has hosted a two day seminar September 9 -10. 23 participants were present when the European network OnAir met and talked about artists' mobility and international guest studios. Read more at On Air's website:
www.on-air-mobility.org


Paus 1: Bronja Novak uppträdde med en kort dansimprovisation

Pause 1: Bronja Novak appeared with a short dance improvisation


God middag: Den sjungande stråkkvartetten Stråf, med bas på Konstepidemin, uppträdde under middagen. Tobias Edvardsson, Sanna Källman, Francis Shaughnessy and Åsa Johansson.
Läs mer om Stråf: www.mcv.se/straf/

Tasty dinner: The Singing String Quartet Stråf, based at Konstepidemin, performed during dinner. Tobias Edvardsson, Sanna Källman, Francis Shaughnessy and Åsa Johansson.
More about Straf (Swedish): www.mcv.se/straf/

Inga kommentarer: