torsdag 28 april 2011

Kai Rennes i Galleri Konstepidemin


Foto Ulla Mogren, Galleri Konstepidemin

Vårens lyckade satsning på "Samtal om konst" i galleriet fortsätter i Kai Rennes pågående utställning: torsdag 28 april kl 17:00.
Thomas Oldrell, konstnär, kommer att samtala med Kai Rennes med utgångspunkt från Kais utställning. Fri entré. Välkommen!

Utställningen Sous le soleil exactement pågår t.o.m. 30.4. Kai Rennes ställer ut installationer, fotografiska målningar, måleriskt fotografi och visuella anteckningar om förnimmelse, (ut-,in-) sikt och vision.

Kai Rennes är född i Åbo, Finland och bor numera i Bryssel. Han har visats i separat- och grupputställningar i Norden, Spanien, Frankrike, Belgien, Holland och Kuba.  Recidences i Grassina Firenze, Hotell Chevillion Grez-sur-Loing Frankrike, Centre Culturel Suedois, Paris.

Läs här en intervju med Kai om utställningen i galleri Konstepidemin i tidskriften Zenit...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This spring's successful focus on "Talks on Art" in the gallery continues in Kai Rennes current exhibition: Thursday April 28 at 17 pm. Thomas Oldrell, artist, will talk (in Swedish) with Kai Rennes based on Kai's exhibition. Free admission. Welcome!


The exhibition Sous le soleil exactement runs until 30.4. Kai Rennes shows installations and photography, paintings and visual record of perception, view and vision.

He was born in Turku, Finland and now lives in Brussels, Belgium. He has been shown in solo and group exhibitions in the Nordic countries, Spain, France, Belgium, Holland and Cuba. Recidences in Grassina Firenze, Hotel Chevillion Grez-sur-Loing in France, Centre Culturel Suedois, Paris.

Read here (in Swedish) an interview with Kai about his exhibition in art magazine
Zenit...

Inga kommentarer: