fredag 29 april 2011

Process som fortsätter

Den 26 april samlades personer från Konstepidemins organisation och bra och kloka kontakter utifrån, bl.a. från Stiftelsen Entreprenörsskap, Bohmans Nätverk och Kultur och Näringsliv. Under en eftermiddag diskuterades frågor om hur Konstepidemin ska bli ännu mer vitalt och angeläget, med platsens själ och hjärta i fokus.

Work in progress, visionary discussions about future activities at Konstepidemin, with friends from the business and entrepreneur world.

Inga kommentarer: