tisdag 26 april 2011

Öppen ateljé hos Claes Hakenäs


Claes Hakenäs är en de konstnärer som flyttade in i lokalerna på Konstepidemin. "Jag fick välja mellan några olika ateljéer och att jag valde denna har jag aldrig ångrat". Senaste Vernissagelördagen hade han öppet hus i ateljén där han nästan uteslutande arbetar med måleri.

Läs här en intervju i tidskriften Zenit från 2005... 


Claes Hakenäs is one of the artists who first moved into the premises at Konstepidemin. "I  could choose between

Inga kommentarer: