onsdag 19 oktober 2011

Ny på kontoret

Anette Lindgren är tf verksamhetsutvecklare/ledare här på Konstepidemin på halvtid fram till jul; vi frågar henne:

Varför är du här?
— Under våren fick jag i uppdrag av Konstepidemins styrelse att se över personal-administrativa frågor, stötta styrelsen i deras roll som arbetsgivare och se till att lagar och avtal följs. 

Sedan fanns behov av att fortsätta se över verksamhetens organisation och jag anställdes på halvtid från mitten av augusti. Jag har också personalansvar för Konstepidemins anställda medarbetare, t.ex fackliga förhandlingar, och ska försöka skapa tydligare organisation för arbetet. Dessutom ska jag ha överblick över ombyggnaden och de följder den får för verksamheten. Jag kommer att lägga mycket krut på förhandlingarna med fastighetskontoret.
Och allt detta ska ske på en halvtid fram till jul!

Vad är din bakgrund?
Jag har personalvetarbakgrund, utbildad vid Stockholms Universitet. Sen har jag jobbat med personalfrågor i 13 år och i de mest skilda branscher. Senaste åren har jag varit egen konsult inom främst organisation och ledarskap.

Vad kommer du att ha med dig härifrån?
Det är en så otroligt engagerad miljö att vara i, med många kreativa människor runt omkring sig. Det är en utmaning att få vara med och utforma framtiden för Konst-epidemin. Verksamheten här har vuxit åt så många olika håll men den behöver mer av struktur och gemensam riktning.

Text, foto: Bibbi Forsman
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Anette Lindgren is a new staff member at Konstepidemin since this autumn and until Christmas. She is acting business developer/director focusing on personnel management and organization. On her part time position she also supervises the renovation process. Konstepidemin's positive growth over the last year's needs more structure and organization.

Inga kommentarer: