söndag 23 oktober 2011

I nya galleriet
Det är med stor glädje vi nu har invigt Konstepidemins ombyggda galleri. Entrén välkomnar besökare med ett öppnare rum, där man möts av en receptionsdisk och en lounge. En ny mötesplats på Konstepidemin!
Anette Lindgren, verksamhetsutvecklare, höll ett invigningstal förra lördagen. Hon betonade att i dessa bistra tider för konsten och kulturen har man egentligen bara två val, antingen att ge upp eller att satsa ytterligare.
Konstepidemin har med ombyggnaden av vårt galleri valt att satsa. Hon nämnde en liten teckning "Against the wind" i den pågående utställningen av Maria Lindberg, som en talade bild för konsten, som kämpar i motvind.

Välkomna att besöka vårt nya galleri och Maria Lindbergs utställning!

It is with great pleasure that we have inaugurated Konstepidemin's refurbished gallery space. The entrance now welcomes visitors to meet a reception desk and a lounge. A new venue for Konstepidemin!
Anette Lindgren, business developer, gave the opening speech last Saturday. She stressed that in these hard times for the arts and culture, there are really only two choices, either give up or to go further.
Konstepidemin has chosen to invest. She mentioned a little sketch "Against the Wind" in the exhibition by Maria Lindberg, as speaking for the arts, who are in some ways fighting an uphill battle.

Welcome to visit our new gallery and Maria Lindberg's show!
Inga kommentarer: