torsdag 13 oktober 2011

Vernissagelördag och dags att nyinviga galleriet

 
Välkommen till vernissage och nyinvigning i Galleri Konstepidemin lördag 15 okt kl 12–16.  Invigningtal kl 13.

Utöver våra vernissager inbjuds ni, denna vernissagelördag, till invigning av nyrenoverade galleriet. Det har rivits, borrats, sågats, spikats och dammat och nu är det färdigt. För konsten, för att möta samtiden och möjliggöra angelägna, inspirerande och roliga möten. Att fördjupa sig om konst kommer att bli möjligt inom kort i video- och läshörnet och fika kommer att finnas de tider restaurang Blå Huset har stängt.

Maria Lindberg (bilden) är en av de konstnärer som har haft ateljé på Konstepidemin längst, sedan början av nittiotalet. Hon har sina konstnärliga rötter i Göteborg och är en av våra internationellt mest etablerade konstnärer.

Nu är hon den första att ta det nyrenoverade galleriet i besittning. Hennes utställning kommer att visa flera sidor av hennes produktion från senare år.

I Pannrummet tar sig Jennie Sundén och Åsa Norberg an det arkitektoniska i sitt berättande. pid web gallery visar nyproducerat videoverk av Jani Henrik Sarajärvi.
Läs mer om utställningarna...

Vernissagelördagen kan man också se målningar av en annan av Konstepidemins kända profiler, Claes Hakenäs i Blå Huset, där caféet är öppet under dagen.

larssons&ADAs intima ateljéteater har matinéföreställning kl 14 av föreställningen Lasse Dahlquist för cello och solosång (biljettpris 130 kronor). Mer info
www.larssonsochadas.se
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Welcome to the ee-opening of the Gallery Konstepidemin! on Saturday, Oct 15, at 12-16.

In addition to the opening of the exhibitions we invite to the inauguration of the newly renovated gallery space. It is now ready for the Arts, to meet the contemporary and to allow urgent, inspiring and fun encounters. In the new lounge refreshments will available the hours the Blå Huset is closed.

Maria Lindberg (picture) have her studio at Konstepidemin since the early nineties. She has his artistic roots in Gothenburg and is one of our most internationally established artists. Now she is the first to take the newly renovated gallery in possession. Her exhibition will display several views of her production from recent years.

In the Pannrummet Jennie Sunden and Åsa Norberg takes an architectural approach in their storytelling. pid web gallery shows newly produced video work by Jani Henrik Sarajärvi.

Gallery info (S)...
 

On Saturday, one can also see paintings by another Konstepidemins profile, Claes Hakenäs, in Blå Huset where the café is open.

Larsson & ADA's intimate studio theater: matinee at 14:00, a Lasse Dahlquist song program for cello and solo singing (ticket 130 SEK). More info
www.larssonsochadas.se

Inga kommentarer: