fredag 10 juni 2011

Konstepidemins allra första internationella spelmansstämma!

Den första internationella spelmansämman nånsin på Konstepidemin, men inte den sista hoppas vi, ägde rum 28 maj. Många musikanter, många möten och mycket musik trots att regn och blåst gjorde det svårt att spela utomhus. Fantastiskt! Och stort tack till alla som tog med sig sina instrument och kom!

Här finns några bilder från dagen, klicka för se albumet...

Spelmansstämma ISK 2011Spelmansstämma ISK 2011

The first international folk music gathering ever at Konstepidemin, but not the last, we hope, took place May 28. Many musicians, many meetings and a lot of music despite the rain and wind made ​​it difficult to play outdoors. Fantastic! And thanks to all who brought their instruments here!

Here are some photos from the day, click to see the more ...

Inga kommentarer: