torsdag 23 juni 2011

De Ungas SommarAkademi jobbar hårt

Sexton nyfikna, kreativa unga människor har ett fyra veckor långt, intensivt feriearbete på Konstepidemin (genom Göteborgs stads sommarjobbslotteri). De skall arbeta fram klä-ut-kläder och attiraljer till Lekterapin på Drottning Silvias barn- och Ungdomssjukhus. Och de har verkligen kommit igång med årets uppdrag!

Sixteen curious, creative young people have a four-week, intensive summer job at Konstepidemin (through the City of Gothenburg's summer job program). They will work out dress-out clothing and paraphernalia to the play area at Queen Silvia's Children's Hospital. And they have really got started with this year's mission!


De har två av Konstepidemins konstnärer som handledare; 
Karin Agelii som arbetar inom många områden; offentliga utsmyckningar, egen ateljéproduktion, tillverkning av rekvisita och uppdrag för industrin, ofta med betong och keramik.
Pecka Söderberg som också arbetar med många olika material som skulptör och konstnär. 
Sofia Åhrman koordinerar hela projektet.

They have two Konstepidemins artists as mentors
Karin Agelii works in many fields: public commissions, studio production, theatre props and industrial design, often in concrete and ceramics.
Pecka Söderberg who also works with many different materials as a sculptor and artist.
Sofia Åhrman coordinates the entire project.Lekterapin ska få tre lådor fulla med sånt som både barnen och deras besökare ska kunna ha kul med.  Lådorna har tre olika teman: Rymd, Hav och Skog. 

The play area will get three boxes full of stuff that both kids and their visitors can have fun with. The boxes have three different themes: The Space, The Sea and The Forest.


För barnen på sjukhuset är det ibland extra viktigt att få byta roll och vara någon annan än ett sjukt barn. Att få lite paus, skratt eller styrka i stunden, inspireras av en hjälte och få nosa på en annan värld, har Karin Graube, bibliotekarie på Lekterapins bibliotek berättat.

For the children at the hospital, it is sometimes even more important to change role and be someone else than a sick child. Get some rest, laughter, or strength, be inspired by a hero and sniff another world, Karin Graube, who works at the hospital, told.


Tisdag 5 juli kl 14 -17 är det Öppet Hus
i Hus 10 på Konstepidemin. Där kan man prata med alla och ta del av den sista finslipningen innan feriearbetarna levererar lådorna till sjukhuset.

Tuesday, July 5, at 14 -17 is Open House
in House 10 at Konstepidemin. There you can talk to everyone and take part of the finish before the young workers deliver the boxes to the hospital.
Inga kommentarer: