måndag 2 maj 2011

De Ungas bilder i Möjligheternas rum


I Möjligheternas rum möttes Nelli Karsberg (t.h), som visade sina bilder under förra vernissagelördagen, och Ellinor Hagman (t.v), som kommer att visa sina, nu på lördag 7 maj. Rummet har under våren gett plats till unga människor att uttrycka sig.

In the "Room for possibilities" Nelli Karsberg (right), who showed her paintings and photos last Opening saturday, met with Ellinor Hagman (left), who is next up on Saturday May 7. This spring season this room has given space for young people to show their creativity.

 Nelli Karsberg

Inga kommentarer: