torsdag 24 mars 2011

ON AiR i Budapest

Kulturförvaltningen i Göteborg och Konstepidemin är tillsammans med 17 andra deltagarländer partners i EU-projektet "ON AiR", som bl a arrangerar workshops för konstnärer kring gästateljévistelser/residencies. Ett seminarium för alla partners i projektet arrangerade i förra veckan av Workshop Foundation i Budapest. Cecilia Borgström-Fälth (Kulturförvaltningen) och Maria Lundberg Janelöv (Konstepidemin) var där. På dagordningen fanns bl a ett föredrag av Richard Polacek som beskrev den nuvarande kulturpolitiken inom EU och olika initiativ inom EUs kultursektor. Vi fick också rapporter från de workshops som hittills genomförts; i Glasgow, Bukarest, Lissabon och Budapest. OnAiR-projektet pågår till 2012. Nästa seminarium kommer att vara i Göteborg, på Konstepidemin i september.
Läs mer om ON AiR här

the City of Göteborg, Cultural affaires administration and Konstepidemin, are partners in the EU-project "On AiR". Together with 17 other participants from different countries in Europe, we arrange workshops and training programs for artists on residencies. A seminar for all the partners was organised last week by Workshop Foundation in Budapest. Cecilia Borgström Fälth (City of Göteborg) and Maria Lundberg Janelöv (Konstepidemin) attended the seminar. On the agenda was among other topics, a talk by Richard Polacek on current EU culture policy developements. There were also reports on the workshops already organised by Glasgow, Bucharest, Lisbon and Budapest. The next seminar will take place in Konstepidemin in September this year.
Read about the On AiR-project here


Aysegul Kurtel, Turkey, seminar organiser Gergely Talló
and Maria Tuerlings, head of Trans Artists, Holland

Meetings at Bakelit M.A.C.

At Bakelit M.A.C.

Richard Polacek

At Ludwig Museum

On of the organisers: Zsóka Nej

Yasmine Ostendorf from Trans Artists


Inga kommentarer: