lördag 20 november 2010

Sista helgen för Marika Orenius i galleriet...



Till och med på söndag  21.11 finns Marika Orenius utställning Jag ser, jag syns i Galleri Konstepidemin. I video, fotografi, teckning och gestaltning i rummet undersöker hon varandet i världen, särskilt pejlar hon in det kvinnliga varandet. Hennes fokus ligger på olika maktstrukturer och sociala mönster.

Om du inte kan besöka galleriet: www.marikaorenius.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Until Sunday  21.11 Marika Orenius exhibiton Jag ser, jag syns/I see, I am seen is in the Galleri Konstepidemin. In video, photography, drawing and spacial expressions she investigates what is presence in the world, especially from a female standpoint. She focuses on different power structures and social patterns.


If you can't visit the gallery: www.marikaorenius.com

Inga kommentarer: