fredag 19 november 2010

Inspirationsdag på Konstepidemin för Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Tack alla deltagare för en rolig, intensiv och härlig dag!
3 olika workshops, 1 ateljébesök och gallerirunda hanns med.
Fia Adler Sandblad och Sören Larsson gav Teaterlaborationer, Sanna Källman och Johan Hogenäs gav bodybeat och sång och med Carina Fihn och Berit Jonsvik skapades pussel individuellt och i grupp. Ateljébesöket gjordes hos Nils Ramhøj. Bibbi Forsman och Sofia Åhrman inledde.
Inga kommentarer: