lördag 20 november 2010

...och sista helgen för Marco Munoz Tepez i Pannrummet I Pannrummet finns t.o.m. söndag 21.11 Marco Munoz interaktiva ljud- och videoinstallation Superficial Blue. Hans projekt är en del av hans forskning vid Göteborgs Universitets konstnärliga fakultet. Det handlar om hur språket bildas; slumpmässigt men i ett systematiskt förhållande till människan. Verket vill väcka frågan om huruvida språket är ett oumbärligt gränssnitt för att överhuvudtaget kunna interagera med vår omgivning. 

Titeln ”Superficial Blue” anspelar på shackdatorn ”Deep Blue” som IBM skapade på 90-talet.
Syftet med Marcos projekt är att utforska förhållandet mellan människa och teknik. Han vill närma sig relationen från ett mer estetiskt och kulturellt perspektiv, inte bara från en datateknisk synvinkel.

Marco Munoz Tepez är född i Mexico City där han utbildats inom Visuell Kommunikation vid Konstakademien. 2004 tog han sin magisterexamen i Fri konst och digitala medier vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. För närvarande är han konstnär och forskare vid Göteborgs Universitet.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Until Sunday 21.11 is Marco Munoz's interactive sound and videoinstallation Superficial Blue  in Pannrummet. The project is part of his research at the University of Gothenburg. It is about how language is formed; randomly but in a systematic relation to the human being. The piece raises the question whether if language is an indispensable interface for interaction.

The title ”Superficial Blue” alludes to ”Deep Blue”, the chess computer created by IBM in the nineties. The purpose with Marco's project is to investigate the relation between human being and technique. He approaches the relation from a more aesthetic and cultural perspective, not only a computer technical standpoint.

Marco Munoz Tepez is born in Mexico City and graduated in Visual Communication at the Art Academy. In 2004 he took his Master in Fine Arts at Valand School of Fine Arts in Göteborg. At present he is an artist and a researcher at the University of Gothenburg.

Inga kommentarer: