lördag 20 november 2010

...två berättelser vid elden kvar, Bergrummet


Frida Yngström, Jennie Öberg and Marie Bondeson har för en tid förvandlat Bergrummet till en Grotta. De har skapat en plats att samlas kring en eld och låta många olika berättelser ta plats.

Två tillfällen kvar: 
20 nov lö kl 15
“Varför släpar historien efter?” Mikael G, historielärare 

21 nov sö kl 15
Platons grotta och Virginia Woolfs egna rum- historia och framtid.
Marie Bondeson, Frida Yngström och Jennie Öberg. 

Projektet på Facebook:
www.facebook.com/event.php?eid=161281833905501


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Artists Frida Yngström, Jennie Öberg och Marie Bondeson transformed for a period Bergrummet into a cave, a place to gather round a fire and listen to many different stories. Sunday 21.11 last day. (in Swedish)
The project on Facebook 
 www.facebook.com/event.php?eid=161281833905501

Inga kommentarer: