måndag 1 november 2010

Galleri hnoss: Alexander Blank


Den tyske smyckekonstnären Alexander Blanks smycken är humoristiska med en allvarlig underton. Galleri Hnoss visar tre serier broscher: Evil Ed & Friends, Shields och Tank.
Evil Ed & Friends består av 13 personliga fantasidjur utskurna i hårt skummaterial. Dessa djur som i naturen anses vara relativt harmlösa har en dold agenda som är allt annat än trevlig. De är alla individer och utstrålar olika känslor, men grodan Evil Ed är den ende som har seende ögon. Han är den självklare ledaren över denna samling illasinnade troféer.


Shields kommenterar sambandet mellan livsstilar och varumärken. Broscherna är formade som transparanta sköldar. Alexander Blank kommenterar kommersialiseringen av den moderna människans identitet. Livsstilen man köper sig och varumärkena man gömmer sig bakom.Serien Tank består av små stridsvagnar i miniatyr, klädda i blommigt bomullstyg. Tyget är typiskt för en viss sorts sängkläder, en symbol för det trygga hemmet i kontrast till krigsfordonet. Broscherna åskådliggör det tvetydiga i att den privilegierade världen främst upplever krig från tv-soffan.

Pågår t.o.m. 21.11
Ett urval av Alexanders smycken kan köpas online här >>>
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The German jewellery artist Alexander Blanks duplicitous jewellery is humorous with a serious undertone, and highlights various phenomena of our times. On Gallery Hnoss we have the honor to show three series of brooches: Evil Ed & Friends, Shields, and Tank.

Evil Ed & Friends consists of 13 personal fantasies in the form of animal heads carved out of rigid foam. These animals that to their nature is considered to be relatively harmless have an hidden agenda that is anything but pleasant. They are all individuals and exude different emotions, but the frog Evil Ed is the only one who has eyes to see. He is the obvious protagonist of this collection of mischievous trophies.

Shields is a commentary on the relationship between lifestyles and brands. The brooches are formed as transparent shields, and alludes to a common type of family arms, dating back to medieval times. Based on these emblems Alexander Blank wants to highlight the problems behind the commercialization of the modern human identity. The lifestyle you can buy and the brands you can hide behind.

Tank series consists of tanks in miniature, dressed in a floral cotton fabric. The fabric is typical for a certain type of bed linen and symbolizes the security of home in contrast to the obvious symbol of war that is the tank. The brooches illustrate the ambiguity in the fact that the privileged world today primarily experiences war in a sofa in front of the TV.

Until 21.11A selection of Alexander's jewellery can be bought online here >>>

Inga kommentarer: