onsdag 31 oktober 2012

Resursskolan i Angered på Konstepidemin


I veckan som gick var Resursskolan i Angered här på Konstepidemin. Efter en kort rundvandring på området, blev det ett ateljébesök och sedan en kreativ workshop! Denna gång skapades självporträtt med krita och sedan tredimensionella med blandat material. Ledare var Konstepidemins Pecka Söderberg och Sofia Åhrman.
---------------------------------------------------
Last week Angered's "resurs" School was at Konstepidemin. After a short tour of the area they visited an art studio and then took part in a creative workshop. This time they worked with self portraits using chalk, then three dimentional ones using a mixure of material. The workshop leaders were Pecka Söderberg and Sofia Åhrman.

Inga kommentarer: