måndag 27 augusti 2012

Öarna mellan världarnaEn övergiven militärbas ligger på två små öar utanför en av världens storstäder. Den skulle försvara staden och var på sin tid den modernaste anläggningen av sitt slag. Det är en underlig plats där tiden tycks ha stått stilla. Platsen känns ”sömning” nästan magisk. Det är ett tidsödande skeende som utspelas där. Naturen har tagit över basen, virat sig runt de mänskliga utformningarna och förstört dem. Ruiner viskar om en svunnen närliggande tid, om supermakternas kamp och den enkle soldatens ängslan. Ett verk om mänskliga konstruktioner kontra naturen. 

En lek med stillbild, video och ljud av Johanna St Michaels som visas i Bergrummet den 1 september på Konstepidemins Dag.
För mer information om programmet: www.konstepidemin.se

Inga kommentarer: