torsdag 24 maj 2012

Svensk film i Warszawa och Kraków

Joanna Helander och Bo Persson har sedan flera år ateljé på Konstepidemin och har med kortfilmen ”Om Hon från Polen vore Här” inbjudits att visas på Teater Ateneum i Warszawa den 28 maj under en afton tillägnad Wislawa Szymborska med anledning av utgivningen av hennes sista diktsamling.


Filmen ”Vals med Milosz” om Czeslaw Milosz, den andre polske Nobelpristagaren, och Teater Åttonde Dagen har samtidigt inbjudits att visas på den internationella filmfestivalen i Kraków 27 maj-3 juni.

Inga kommentarer: