måndag 27 februari 2012

Stråf, Stefan Forssén och Doris Kareva


Jag var på besök i världen är en poetisk konsert, någonstans mellan jazz, konstmusik och visa. Här svävar klangerna från den sjungande stråkkvartetten STRÅF och tonsättaren/pianisten Stefan Forssén tillsammans med poesin. Doris Kareva medverkar som ”special guest”.
Föreställningar:
Nordiska Folkhögskolan Kungälv TORSDAG 1 MARS KL 20.00
Folkteaterns Foajé Göteborg FREDAG 2 MARS KL 20.00
Konstepidemin Göteborg LÖRDAG 3 MARS KL 18.00 (Music Freedom Day)

Stråf, den sjungande stråkkvartetten från Göteborg, har ursprung i den sceniska sångensemblen Amanda. Stefan Forssén är välkänd tonsättare och musiker. Doris Kareva är en av Estlands viktigaste poeter. Hennes spröda och gåtfulla dikter visade sig äga en sällsam styrka i ett skede då klarspråk var omöjligt. Genom språket hävdade Karavas dikter en mänsklig och politisk självständighet. På samma sätt har hon i en öppnare situation värnat om poesins självständighet.

Medverkande: Stråf: Sanna Källman – sopran, violoncell, Åsa Johansson – alt, violin, Tobias Edvardson – tenor, viola, Francis Shaughnessy – bas, violin, tonsättaren Stefan Forssén på piano, poeten Doris Kareva.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jag var på besök i världen/I was visiting in the world is a poetic concert, somewhere between jazz, classical music and songs. Harmonies of the singing string quartet rudeand composer / pianist Stefan Forssén floats along with poetry. Doris Kareva is as special guest.
Performances:
Nordiska Folkhögskolan Kungälv Thursday, March 1st at 20:00
Folkteatern Foyer Gothenburg Friday, March 2nd at 20:00
Konstepidemin Gothenburg Saturday, March 3rd at 18:00 (Music Freedom Day)

Straf, the singing string quartet from Gothenburg, originates in the theatrical vocalensemble Amanda. Doris Kareva is one of Estonia's most important poets. Her delicate and enigmatic poems held a certain strength at a time when speaking openly was impossible. Through language Karavas poems claimed a human and political independence. Likewise, she hasin a more open situation, defended the autonomy of poetry.

Artists: Stråf: Sanna Källman - soprano, cello, Åsa Johansson - alto, violin, Tobias Edvardson - tenor, viola, Francis Shaughnessy - bass, violin, composer Stefan Forssén on piano, poet Doris Kareva.

Inga kommentarer: