lördag 25 februari 2012

Håll i hatten och Tidernas förälskelse med mera...


Musikteatergruppen Big Wind turnerar med flera föreställningar under våren:

Håll i Hatten, Alice i Underlandet och Pigge och Sigge är fantastiska barn och familjeföreställningar som spelas i Göteborg och flera andra platser i landet.

Tidernas förälskelse är en ny musikföreställning som turnerar i Bohuslän - allt "från Petrarca till Håkan Hellström". Ett dikt-, sång-, monolog- och musikprogram med Göran Berg, Thomas von Brömssen och Stefan Sandberg.

Kolla turnéplanen här...
Allt om biljetter och föreställningar:


Music theater group Big Wind are busy touring the country with several shows during the spring:
"Håll i hatten/Hold the hat", "Alice in Wonderland" and "Pigge och Sigge" are amazing children and family shows that will be played in Gothenburg and several other places in the country.

"Tidernas förälskelse" is a new music show which is touring in Bohuslän - all "from Petrarca to Håkan Hellström." A poem, song, monologue and music program by Göran Berg,Thomas von Brömssen and Stefan Sandberg.

Check the tour schedule here...
All about tickets and performances (in Swedish): 

Inga kommentarer: