onsdag 2 november 2011

Fokus Videokonst - seminarium 7 decemberNu sätter vi Fokus på offentlig Videokonst! Med ett gemensamt initiativ vill Galleri Konstepidemin och Konstkonsulenterna, Kultur i Väst, utveckla möjligheterna för den offentliga videokonsten i Västra Götaland. Vi vill ge utrymme för ett utbyte av erfarenheter och idéer samt lyfta frågor kring avtal och ekonomisk ersättning.
Det första seminariet, av tre, har fokus på Verket. Läs programmet och anmäl dig här, Det kostar 200 kr och inkluderar fika och lunch.

On December 7, at 9 - 15, in House 10, Konstepidemin hosts a Seminar focusing on public video art!
Moving images in public spaces? Gallery Konstepidemin together with the Art Consultants in the West Sweden region, aims to develop opportunities for the public video art in Västra Götaland. This first of three seminars focuses on the Art Work. The program (in Swedish) presents artists and moving image as an art form, network, a festival and a gallery among other interesting topics. 

Inga kommentarer: