fredag 4 november 2011

En chans till: Whatever love means


Anna Gustavsson är musiker och kompositör i föreställningen Whatever LOVE means  – oromantiska betraktelser av kärlek har gått för utsålda hus på Teater Tamauer, Hagateatern. Därför blir det extrainsatta föreställningar under en sista spelvecka,  21-25 november.
Mer om Anna Gustavsson här >>>
Mer info: www.hagateatern.se

Konstepidemin based Anna Gustavsson is musician and composer in the theatre performance Whatever LOVE means - unromantic contemplations of love. It has been sold out at the Theatre Tamauer, Haga Theatre and therefore there will be final extra performances for a last week, 21-25 November.
More about Anna Gustavsson here  >>>
More info (Swedish): www.hagateatern.se

Inga kommentarer: