onsdag 5 oktober 2011

Nordiskt ljus...
foto: Bibbi Forsman

Härom veckan reste Bibbi Forsman och Maria Lundberg Janelöv, för Konstepidemins räkning, till Helsingfors. Kulturkontakt Nord stod för inbjudan till två dagar om konstnärers rörlighet inom Norden. Den 22 september arrangerades Nordic Baltic AiRFair på Sveaborg. Ett stort antal nordiska och baltiska recidencies presenterades, varav Konstepidemin var ett. Dagen därpå inbjöds till seminarium kring Mobilitet och residens - nya möjligheter för konst och kultur i framtiden på konstmuseet Kiasma. Läs mer om seminarieinnehållet här...

Last week Bibbi Forsman and Maria Lundberg Janelöv traveled to Helsinki, Finland, on Konstepidemin's behalf. Kulturkontakt Nord invited to a two day program about artists' mobility in the Nordic region. On 22 September the Nordic Baltic AiRFair took place at Suomenlinna. A large number of Nordic and Baltic recidencies was presented, among them Konstepidemin. The next day the seminar on Mobility and residences - new opportunities for arts and culture in the future took place at the Kiasma Art museum. Read more about the seminar content här...

Inga kommentarer: