måndag 10 oktober 2011

Kroppen och jag - platser kvar


På torsdag börjar rörelsekursen Kroppen och jag, med koreograf, pedagog och sjukgymnast Stina Hedberg Karlberg. Det finns fortfarande platser kvar!
Element från dans och rytmisk rörelse, basal kroppskännedom och avspänning. Minska på stress och spänningar och finn glädjen i att ha en kropp. Kursen är berättigad till Friskvårdskuponger och ligger på tre torsdagar: 13/10, 27/10, 10/11 kl. 18.00-20.30 
Pris: 600 kr

Studion Move and Mind finns på Konstepidemin.
Välkommen att anmäla dig på Sensus! tel. 031 7083981 (kurs nr 130917)
eller direkt till Stina 0708 242941.

31/10 och två måndagar framåt hålls kurs i Haitisk dans, mjukt sväng för hela kroppen.
Mer info: Stina Hedberg Karlberg stina@moveandmind.se eller tel. 0708 242941
moveandmind.se/

Still places left : On Thursday begins The body and I, a class with a choreographer, teacher and physiotherapist Stina Hedberg Karlberg. Elements from dance and rhythmic movement, basal body awareness and relaxation. Reduce stress and tension and find joy in having a body! This course is eligible for Health Coupons and runs on three Thursdays: 13/10, 27/10, 10/11 at. 18:00 to 20:30
Price: 600 SEK

The studio Move and Mind is located at Konstepidemin. Welcome to sign up at Sensus! tel. 031 7083981 (Course No. 130917) or directly to Stina 0708 242941. 31/10 and two Mondays forwards Stina holds a course in Haitian dance. More info: Stina Hedberg Karlberg stina@moveandmind.se or tel. 0708 242941
 

moveandmind.se/

Inga kommentarer: