måndag 10 oktober 2011

Konstnärer stödjer Faktum på Kulturnatta


På fredag, Kulturnatta 14 oktober kl 19:30 öppnar utställningen Night of 1000 drawings. Det är en stor stödaktion för tidskriften Faktum som fyller 10 år. Över 100 Göteborgskonstnärer donerar konstverk som säljs till förmån för hemlösa. Köpa högkvalitativ konst till bråkdelen av dess värde!

Från Konstepidemin medverkar Marie Sjölander, Berit Jonsvik, Catrin Serck-Hanssen, Monika Englund, Ragnar Schmid, Dan Perrin, Zsuzsanna Larsson Gilice

Arrangörer är Curatorsgruppen DIY, Faktum och Pustervik, läs mer: www.d-i-y.se

Se också vad som händer på Konstepidemin på Kulturnatta...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

On Friday Oct 14 at 19:30, the annual open Kulturnatta/Culture Night in Gothenburg, opens the exhibition Night of 1000 drawings. It is a support event for the magazine Faktum. Over 100 Gothenburg Artists donate works of art to be sold for the benefit of the homeless. Buy high-quality art at a fraction of its value!
Konstepidemin artists in the exhibition: Marie SjölanderBerit Jonsvik, Catrin Serck-Hanssen, Monika Englund, Ragnar Schmid, Dan Perrin, Zsuzsanna Larsson Gilice

Organizers are Curator Group DIY, magazine Faktum and Pustervik, read more: www.d-i-y.se

See aso what happens at Konstepidemin on Friday night, Kulturnatta...

Inga kommentarer: