lördag 5 mars 2011

Sista helgen: Jenny Klemming på galleri Hnoss


Sista helgen för Jenny Klemmings utställning Land pieces på Galleri hnoss, t.o.m. 6/3

"Smycken har, traditionellt sett, en särskild ställning som betydelsefulla bärare av personliga minnen och social status. De har alltid behandlats med försiktighet. Jag tycker om tanken på att det kan tappas, hittas, göras om, ärvas och bäras under ett helt liv – att smycket, i princip, är odödligt med ett livsspann längre än och helt skilt från mitt."

Jenny Klemming är född och uppvuxen i Malmö. 2010 tog hon sin masterexamen i smyckekonst vid HDK. Samma år blev hon utsedd till Carl Larsson-stipendiat och fick även Galerie Marzee´s International Graduation Prize. Numera bor och arbetar hon som smyckekonstnär i Mariestad.
www.jennyklemming.se
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Last weekens for Jenny Klemming's exhibition Land pieces at hnoss Gallery, until 6/3.

"Jewellery pieces have a tradition of being precious personal carriers of memory and social status. They have therefore been handled with care. I like the thought of a jewel being lost, found, re-made, inherited and worn during a lifetime – that the piece of jewellery has a life span longer and separate from mine. "


Jenny Klemming grew up in Malmö. 2010 she graduated from HDK, Göteborg, MfA. She is already recognized in Sweden as well as internationallt. At present she lives and work as a jewellery artist in Mariestad.
www.jennyklemming.se

Inga kommentarer: