måndag 15 mars 2010

Vernissagelördag med Öppen verkstadI solen utanför galleriet i lördags: utställarna Árni Gudmundsson, Cristian Rieloff med vänner.

In the sun outside the gallery last Saturday: exhibiting artists Árni Gudmundsson, Cristian Rieloff and their friends.

Utanför Catrin Serck-Hanssens öppna ateljé.

Outside Catrin Serck-Hanssen's open studio.

Utanför Hus 10, där två av Konstepidemins konstnärer, Kerstin Bratt och Nina Zetterquist tog emot barn och vuxna med stor skaparlust i dagens Figurverkstad. Varje år tar Barnakademin emot ungefär 1200 barn i förskoleåldern och uppåt. Läs mer på Konstepidemins hemsida, klicka Barnakademin.

Outside House 10, where two Konstepidemin artists, Kerstin Bratt and Nina Zetterquist welcomed children and grown ups who wanted to create themselves in an open workshop. Every year the Children's academy see around 1 200 children in art workshops.
Foto: Bibbi Forsman

Inga kommentarer: