fredag 19 mars 2010

Öppet hos Karin Landahl


Karin Landahl höll sin ateljé öppen för besökare under Vernissagelördagen i helgen. Karin är formgivare för textil och mode, främst arbetar hon med stickat. I ateljén visade hon bland annat projekt där hon undersöker var gränserna går för ett plagg.

Redan under studietiden på HDK (examen 1998) började Karin utveckla kläder med tredimensionell känsla, med stickmaskinen som redskap. Nu har hon egen etikett och arbetar med form och rörelse som inspiration till sina kläder.
Kontakt här.

Karin Landahl held her studio open for visitors the Opening Saturday last weekend. Karin is a fashion and textile designer for mainly knitwear.  In the studio she showed, among others things, textile projects where she investigates the creative limits for a garment. 

Already as a student at School of Design and Crafts, Göteborg (masters degree 1998) she began developing her three dimensional concept, with the knitting machins as a tool. Now she has her own label and creates garments with form and movement as source of inspiration. 
Contact here. 


Inga kommentarer: