torsdag 25 februari 2010

Tore Svensson ställer ut i Holland och Belgien
Silversmed Tore Svensson är aktuell i två utställningar i Holland och Belgien. Den första öppnar nu på söndag: kl 16.00 den 28.2 på Galerie Marzee, Nijmegen, Holland där Tore visar nya objekt. Utställningen pågår t.o.m. 19.5.

14.3 är nästa chans att möta Tore på vernissage: Galerie Pont & Plas i Gent, Belgien. Utställningen Kommen en juwelen/Bowls and jewellery pågår t.o.m.6.6.
www.toresvensson.com
Läs en intervju med Tore på Klimt här (på engelska).

The work of silver smith Tore Svensson will be seen in two exhibitions in the Netherlands and Belgium within shortly. The first opens on Sunday: 4 pm at Galerie Marzee, Nijmegen, Netherlands, where Tore will show new objects. Until 19.5.
14.3 is the next chance to meet Tore at an opening:
Galerie Pont & Plas in Gent, Belgium. The exhibition Kommen en juwelen/Bowls and jewellery is on until 6.6.
www.toresvensson.com
Read an interview with Tore at Klimt here

Inga kommentarer: