fredag 8 november 2013

Nils Ramhøjs porträtt av Överste Anders Löfberg

"Då var det fjärde porträttet för försvarsmakten färdigt och hänger på Wanäs mäss på K3 Karlsborg. Eftersom jag jobbade in i natten samma dag som jag levererade bilden så är det nästan ingen som sett det i min ateljé. Därför vill jag gärna dela med mig av resultatet här på bloggen.

Förutom att avporträttera Överste Löfberg som chef, som uppdraget avsåg, ligger det även i min intention att låta porträttet spegla regementets samtid så väl som delar av Livregementets tidigare historia. Samtidigt flirtar jag gärna med porträttkonsten i allmänhet. Jag har helt enkelt, så som jag också gjorde med porträttet av Överste Ulf Gunnehed 2009, målat ett nytt porträtt över ett äldre ur den tavelsamling som hänger på Wanäs mäss i Karlsborg. Denna gång valde jag porträttet av Överste Gösta Bergenstråhle, målad av Nils Asplund 1951.

Jag fick tillgång till ett bildmaterial från Afganistan eftersom Översten och jag var överens om att Livregementets Husarer närvaro och K3’s ansvar på plats i Afganistan defenitivt skulle speglas i just detta porträtt som troligen kommer att vara det enda där denna ingrediens hör hemma. Porträttet är också det hittills enda där Chefen bär en ökenfältuniform med en helt annan färgskala än den gröna.

Resultatet av porträttet blev en kombination av tre skilda världar och tider; bakgrundsporträttet inklusive ram från 1951, bildfragment från Afganistan och överste Anders Löfbergs gestalt i förgrunden. Det färdiga porträttet består alltså av ett antal bilder av bilder, såsom ramen endast är en bild av en ram."

Överste Anders Löfberg
Chef för Livregementets Husarer 2009-2013.
Oljefärg och grafit på FineArt print, 128 x 88 cm.
Målning utförd hösten 2013 av Nils Ramhøj

.

Inga kommentarer: