fredag 17 maj 2013

Anne Piras multiplar

Utan titel (T-shirt)
Vit t-shirt med svart/brunt hästtagel
Konstnär: Anne Pira

Anne Piras andra multipel Chrysalis-mobil.

"Multipel.nu visar och säljer noga utvalda multiplar av konstnärer som har bjudits in till att delta i detta samtida konstarkiv. Genom att fungera både som en butik för försäljning av multiplar och som ett arkiv med kulturbevarande principer vill projektet bredda intresset för multiplar. Vid sidan om att vara baserad på webben också ett mobilt galleri som gästar olika konstinstitutioner och icke-traditionella konstarenor. Vi vill öppna nya vägar för innovativ exponering av konst i samhället och erbjuda ett utbud av originalkonst som är ekonomiskt överkomlig för en konstintresserad allmänhet. Med detta koncept tar vi fasta på en demokratisk aspekt, både ur konstnärens och konstbetraktarens perspektiv."

.

Inga kommentarer: