fredag 1 februari 2013

From the opening of Anthony Marcellini's exhibition

Anthony Marcellini öppnar sin utställning "Even a Perfect Crime Leaves a Trace"
Göteborgs Konsthall. Ett projekt som bygger på Konsthallens historia under
90 år.

"The Network is Also a Kind of Actor"
Vid ingången är Konsthallens åttahörniga rum målat med ett mönster av sammanlänkade sexhörningar, lånat av konstnären Nils Olof Bonnier.

"Evidence of an Exhibition"
Stora salen är fylld av föremål och dokumentation från Konsthallens tidigare verksamhet. Utspridd på golvet Valandskatalogen från 1968.

"Ny Ny Realitet"
I det långa sidogalleriet finns inmurade konstverk, som endast kan betraktas
genom små titthål mellan tegelstenarna. De representerar olika utställningar genom tiderna på Konsthallen.

"Inmurade" konstnärer från Konstepidemin är Monica Englund, Sandra Ikse, Graham Stacy, Berit Jonsvik och Johan Zetterquist.

Foto: Berit Jonsvik

.

Inga kommentarer: