torsdag 10 januari 2013

Vernissagelördag på Galleri Konstepidemin, 12 januari

Årets första vernissagelördag på Galleri Konstepidemin 12 januari.


Johanna Tymark - Galleriet

På Galleri Konstepidemin visas en intertextuell miljö där stadier av förfall, renovering/justering och nybyggande relaterar till en samtida utvidgad betydelse av begreppet Vanitas. Baserat på det förgångna, fortsättande i det pågående och vidare in i planerandet och utförandet av någonting nytt gestaltas en sorts materialisering av tidens gång. Modulära urbana byggelement framställs i förfall och uppvisas likt artefakter intill modeller av renoveringsplatser och ett hem i ett tillstånd av förändring. Den visuella gestaltningen utförs på ett lekfullt sätt, exempelvis vad gäller komposition, kombinationer av olika medier, materialval och förskjutningar av skalor.

I ett av rummen på galleriet visas ett samarbetsprojekt:
Johanna Tymark och Marika Schütz
State of Mind / Det inre rummet

.


Tina Nykvist Katharsis - Pannrummet

Tina Nykvists arbete utgår från video som medium, med fokus på kombinationen av tvådimensionell bildsekvens och tredimensionella objekt. Genom Nykvists tekniskt avancerade videoinstallationer och skulpturer, skapas en spatial upplevelse, ofta i relation till betraktarens rörelser i rummet.

Verken kretsar återkommande kring en problematisering av alienation, isolering och ensamhet. Med en gestaltande energi rör de sig i en tvetydighet mellan passivitet och aktivitet. Genomgående finns även en fysisk kroppslig närvaro, som ofta förmedlar en frustrerande känsla av oförmåga att kommunicera.

.


Maria Magnusson Sunspots and Solar Flares - Pid web gallery

Sunspots and Solar Flares, från 2013 tar sin utgångspunkt i astrologen Robin Amstrongs inspelning; Nuclear war 1984?, från 1976, där han förutsäger dystopiska världshändelser i natur och samhälle, samt ett gratis oanvänt restmaterial från musikern James Pants. Ljudbilderna har kombinerats med ett funnet material från en 16 mm utbildningsfilm om en skola i Toronto från 1968.

Utställningarna pågår t o m den 3e februari.
Öppet under utställning: tis–tors 12–17, fre–sön 12–16.

Läs mer på Galleri Konstepidemins sida.

Vad händer mer?
Claes Hakenäs har sin ateljé öppen för besök och Barnakademin har öppen ateljé i hus 10 kl 12-16, alla åldrar, kostnad 40 kr/pers. Kafé Blå Huset är öppet mellan kl 12–16.

Välkomna!

Inga kommentarer: