fredag 16 november 2012

Samtal om Konst med Lena Rydén

Samtalet om Konst på Galleri Konstepidemin igår kom bl.a. att handla om penselteknik, vatten, alun, Kina, rorschachtest, meditation, tusch, kopiering, papper och färg. Många intresserade åhörare kommenterade och ställde frågor. Författaren Björn Berglund i samtal med konstnären Lena Rydén.
At the Artist Talk yesterday at Konstepidemin Gallery, Lena Rydén talked about brush technique, water, alum, China, meditation, ink, copying, papper and colour. Many interested guests commented and asked questions. Writer Björn Berglund was part of the Artist Talk, together with Lena.

Lena will open her art studio during Konstepidemins Ljus on the 24th of November, 12-4pm.
For more information, visit: www.konstepidemin.se

Inga kommentarer: