måndag 5 november 2012

Mjölk är tjockare än vatten...

Konstepidemins Camilla Engman och gallerigruppens Björn Hellström är två av konstnärerna som deltar i kampanjen "Mjölk är tjockare än vatten" som man kan se på olika platser i Sverige.

Kampanjen genomförs för att hjälpa mjölkproducenter få 1 kr mer betalt per liter mjölk.
Konsten finns att beskåda vid olika motorväg, till exempel riksväg 40 vid Mölnlycke.
--------------------------------------------------------------------
Konstepidemin's Camilla Engman and Gallery Group member Björn Hellström are two of the artists working on the campaign "Milk is thicker than water" that one can see throughout different parts of Sweden,

The campaign is to help milk farmers be paid 1 kr more per litre of milk. You can spot this artwork along motorways, for example highway 40 near Mölnlycke.


 Camilla Engman
 Camilla Engman
 Camilla Engman
Camilla Engman
 Björn Hellström
Björn Hellström

Inga kommentarer: