torsdag 22 november 2012

Inköp av film- och videoverk

Idag kommer Galleri Konstepidemins ansvariga Ulla Mogren prata om avtal och överenskommelser på ett Symposium om rörlig bild på Borås Konstmuseum.


Detta är en uppföljning på ett arbete initierat av Galleri Konstepidemin i samarbete med Kultur i Väst som närmar sig problemen runt avtalsskrivande och överenskommelser mellan konstnär och köpare vid inköp av film- och videoverk. Ett avtalsförslag presenteras.

Ulla Mogren inleder sessionen där även Björn Perborgs videoverk visas. Mer information

Inga kommentarer: