torsdag 4 oktober 2012

Två dagar om barn och ungas inflytande och delaktighet


Konferensen "Kalla fakta! Om barn och ungas inflytande och delaktighet" bjöd på en mix av teori och praktik. Fakta mötte exempel på metoder för inflytande och delaktighet, inspiration och många viktiga samtal.

Konferensen arrangerades av Barnkulturåret Göteborg 2012 i samverkan med Folkets Hus i Hammarkullen.  läs mer 

Aktuell forskning presenterades av föreläsare från hela landet. 


Ove Sernhede, Centrum för Urbana Studier Hammarkullen, visade på delaktighet som en politiskfråga snarare än en pedagogisk fråga. Kalla fakta på förutsättningar och den territoriella stigmatisering som finns. De två dagarna avslutades med en dryg timmes panelsamtal kring Inflytande i praktiken - hur funkar det? I panelen deltog, från vä: Kerstin Wennergren, chef på Folkets Hus Hammarkullen, Mania Teimouri, arkitekturkonsulent på Kultur i Väst, Sofia Åhrman projektledare och ansvarig för Barn och Unga på Konstepidemin, Daniel Andersson, enhetschef för Rum för Ung Kultur, Mattias Andersson, regissör, dramatiker och konstnärligledare på Backa Teater och Zerjon Abebe, dansare och koreograf och en av grundarna till Twisted feet. 
Moderator och programansvarig var Natalie Davet, barnkulturvetare. 

Inga kommentarer: