måndag 22 oktober 2012

Konstepidemins Henrik Cederblom spelar i GöteborgsOperans föreställning "Hemland?"

Foto: Urban Jörén

Konstepidemins Henrik Cederblom (till höger) är en av musikerna som spela på scen i GöteborgsOperans dansföreställning Hemland?/Mama I'm coming Home

Mama I’m Coming Home handlar om den förlorade sociala identitet som upplevs av många immigranter. En resa som innebär att lämna sitt hem och nära och kära. Att den nya platsen aldrig känns som "hemma", även efter många år. Och känslan av tillhörighet saknas generation efter generation. Hem finns inte längre, i den nya eller gamla världen.
läs mer
-----------------------------------------------------
Konstepidemin's Henrik Cederblom (right) is one of the musicians performing on stage during Gothenburg Opera's dance performance Hemland?/Mama I'm coming Home

Mama I'm Coming Home is about the loss of social identity that many immigrants face. A journey that entails leaving home, friends and family. The new place is never 'home' even after many years and the feeling of belonging is missing, even generations later.
Home no longer exists in the new world or the old one.

Inga kommentarer: