måndag 15 oktober 2012

Congratulations to the following Konstepidemin artists


Camilla Engman (left) and Carina Fihn (right)

   Jill Lindström (left) and Catherine Serck-Hanssen (right)

  
Linda Tedsdotter (left) Johan Zetterquist (right)

Gudrun Åsling

Congratulations to the Konstepidemin artists that have received the 2 year working grant from Konstnärsnämden. 
-----------------------------------------------------------------------------
Grattis till Konstepidemins konstnärer som fått 2-åriga Arbetsstipendium från Konstnärsnämnden:
Camilla Engman, Carina Fihn, Jill Lindström, Catherine Serck‐Hanssen, Linda Tedsdotter, Johan Zetterquist, Gudrun Åsling

Inga kommentarer: