fredag 23 mars 2012

På jakt efter minnen och förtätade ögonblick


Anna Svensson gör sin praktik 5 veckor på Konstepidemin. Anna går första året på Kulturverkstans internationella projektledarutbildning.
Här berättar hon om idé och innehåll i dessa veckor:
Ett oförglömligt minne, en stämningsbild, en magisk upplevelse, ett fragment från vardagen, kanske ett möte som bitit sig fast, inblickar i NU och DÅ och blickar utifrån och inifrån Konstepidemin under dess 25 år är bland annat det som jag är på jakt efter under mina fem veckors praktik här.
Projektet ska utmynna i ett antal texter, utformade i en fri form, förhoppningsvis tillsammans med konkreta eller suggestiva bilder. Texterna skapas efter samtal med konstnärer på Konstepidemin, aktiva nu eller i det förflutna, med nyckelgestalter i Göteborgs kulturliv och med människor som på ett eller annat sätt deltagit i verksamheter här. Bilderna kommer från olika arkiv eller skapas för ändamålet av mig.
Jag är själv verksam som konstnär sedan ett tiotal år, har drivit galleri under en period och har även en pedagogisk utbildning med mig i bagaget. Läs mer på www.ArtAnnaS.se.
Det ska bli otroligt spännande att utforska den dynamiska trollbrygd av konst, kreativitet och professionalitet som bubblar inne på Konstepidemins område, och jag är väldigt nyfiken på vad de samlade texterna i sin helhet kommer att berätta om Konstepidemin!
Intervjupersonerna är subjektivt utvalda, av mig och min handledare Sofia Åhrman. Frågorna styrs delvis av mig och delvis av mina samtalspartners. Därefter skapar jag fritt utformade texter som definitivt inte heller kommer att vara fria från subjektivitet. Och ändå tror och hoppas jag, att de berättelser som kommer fram kommer att bära på någon form av sanning och autenticitet. Men säker är jag inte…


Inga kommentarer: