måndag 23 januari 2012

Ett gemensamt jätteverk - när väggarna fylldes av bilder!

Under Barnkulturårets invigningshelg 21-22 januari 2012, deltog Konstepidemin med en öppen-drop-in-verkstad där man tillsammans skapade ett stort verk för att manifestera den metod Konstepidemin utvecklat sedan mer än 20 år.

Det klipptes, klistrades och målades! Över 60 personer kom och skapade tillsammans - var och en på sitt sätt.
Ledare var Kerstin Bratt, Nina Zetterquist och Sofia Åhrman.
Sedan Konstepidemin startades 1987 har arbetet med barn och unga varit en viktig del av Konstepidemins verksamhet. Barnakademin startades av Jens Mattiassson och en grupp konstnärer på Konstepidemin. Pedagogiken har utvecklats från idén om att det är samarbete och själva skapandeprocessen som är det viktiga.
Årligen tar Barnakademin emot flera hundra barn i olika övningar, med olika material och tekniker. De UngasAkademi startade 1997 som inspiratörssamtal, och har växt till såväl feriejobbare, workshopsserier och flera kortare eller längre projekt med och för unga.

Inga kommentarer: