måndag 7 november 2011

Pigge och Sigge hela veckan


Hela denna vecka spelar musik och teatergruppen BIG WIND Pigge och Sigge - en svängig musikföreställning för de små. FULLSATT, biljetterna har haft en strykande åtgång:
"Vi har satt in en extraföreställning av Håll i Hatten senare i november. Annars är det tabbe på plåtar. Lapp på luckan. Spikat..."

Extraföreställning av Håll i Hatten tisdag 29 november kl 9:30. Skynda, skynda...
Info: www.bigwind.se
Biljettbokning: 031-82 77 28 och info@bigwind.se

This whole week music and theater BIG WIND plays Pigge and Sigge - a groovy music show for the little ones. Full up, tickets sold out in no time. BIG WIND will make an extra performance of Håll i hatten/Hold the hat later in November: Tuesday, November 29th at 9:30. Hurry, hurry ...

Info: www.bigwind.se
Tickets: 031-82 77 28 and info@bigwind.se

Inga kommentarer: