fredag 11 november 2011

Den upproriska luntans överlämnande!


Under Hammarkullens första kulturvandring, lördagen den 22 oktober 2011, medverkade Konstepidemin med konstprojektet ”Nu är nu! , ett uppror mot den instrumentella människan”. Det riktar sig mot förminskandet av känslor, fantasi och själva poesin i att vara människa! Under en öppen workshop bjöds människor in att rita spontana bilder av sin egen känsla just nu. Det blev 97 bilder, som i går överlämnas till Thomas Martinsson, Kulturnämndens ordförande i Göteborg.

" Det visar att man kan ge signaler till politiken och åsikter mer än bara genom det skrivna ordet. Det är en fantastik uppsättning teckningar ..." sa Thomas Martinsson, när Torbjörn Steijner och Sofia Åhrman lämnade över den upproriska luntan.

lyssna på inslaget

Inga kommentarer: