onsdag 26 oktober 2011

The Balcony Scene


I Pannrummet visas just nu The Balcony Scene av Åsa Norberg och Jennie Sundén. De har tagit fasta på Pannrummets arkitektur/miljö; en underjordisk källarlokal där man som besökare, på samma gång som man stiger ner i rummet, träder ut på en balkong. Installationen innehåller ett antal scenografiska objekt som tar sin utgångspunkt i en läsning av 50-talspjäsen Le Balcon av Jean Genet. Läs mer på www.konstepidemin.se klicka Galleri.

Jennie och Åsa driver tillsammans Hit, ett projektrum för samtidskonst i Göteborg.
www.h-i-t.se

The Balcony Scene by Åsa Norberg and Jennie Sunden is on show in Pannrummet. Åsa and Jennie have taken up the architecture/environment, an underground cellar where you as a visitor, at the same time as you step into the room, comes out on a balcony. The installation includes a number of scenographic objects based on a reading of the 50-century play Le Balcon by Jean Genet.

Jennie and Asa are both engaged in Hit, a project space for contemporary art in Gothenburg.
www.h-i-t.se

Inga kommentarer: