onsdag 28 september 2011

Ny styrelse för KonstepideminIdeella föreningen Konstepidemin höll extra årsmöte för att välja styrelse igår tisdag 27 september. Stort tack till dem som lagt ner mycket tid och engagemang under året! Välkomna! hälsar vi de nya.

På bilden, från vänster: ledamot Jan Izikowitz, ny sekreterare och ledamot Barbro Östlund, ny ordförande Lena Lind, kassör och ledamot Joen Otto Holmberg, ny ledamot Marie Holmgren.
Sittande: ny ledamot Ulla Britt Larsson, t.f. verksamhetsutvecklare Anette Lindgren och suppleant Anna Gustavsson.

På bilden saknas ledamöter: Henrik Cederblom, Rolf Örjefeldt, Ulf Kihlander (ny), Lina Ekdahl (ny)

Revisorer är fortsatt Bengt Elliason och Stina Malmborg, och revisorsuppleant Phlippa Holländer.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Non-profit organization Konstepidemin held an extraordinary annual meeting yesterday, to elect a new board. Many thanks to those who put a lot of time and commitment throughout the year! And welcome! we greet the new board members.

Inga kommentarer: