torsdag 25 augusti 2011

Nils Ramhøj i Pilane

Nils Ramhøj

Än är inte sommaren över! Pilane Heritage Gallery visar utställningen Reflexioner av Nils Ramhøj. I Pilane är Nils Ramhøj även representerad  med installationen Rekonstruktion.

Skulptur i Pilane är öppet t.o.m. 11 september,
alla dagar 9 – 19. Galleriet och gårdscaféet är öppet 11-19
Läs mer: www.pilane.org

Summer is not over yet! Pilane Heritage Gallery shows the exhibition Reflections by Nils Ramhöj. In Pilane Nils Ramhöj is also represented with the installation Reconstruction.

Sculpture in Pilane is open until Sept 11, all days 9:00 - 19:00
The gallery and courtyard café is open 11:00 - 19:00
For more information in English:

Nils Ramhøj
Rekonstruktion
Betula Nostalgia – installation av björkar.
”Vilken natur är egentligen naturlig? När jag kom hit ifjol hade en massa björkar just huggits ner för att återställa naturen som den en gång såg ut. Plötsligt hade det blivit en plats av skogen och jag fick en stark lust att iscensätta någonting. Jag ville ställa frågor om vår föreställning om naturen och fick idén om att se på träd som indianerna gör, som levande väsen.

Dessa björkar fick lov att lämna platsen. De fick inte finnas. Vad får finnas? Människor som flyttar in till ett område kanske inte ursprungligen hör hemma där men gör efterhand platsen till sin. Vem kan då komma och säga att de ändå inte hör hemma? Att det inte får rota sig”
Ur Marit Larsdotters text ur katalogen Skulptur i Pilane 2011.

Erik Langert

Flera verk av Erik Langert visas också i Skulptur i Pilane t.o.m. 11 september.

Several works by Erik Langert can also be seen in the sculpture exhibition at Pilane this summer, until Sept 11.

Inga kommentarer: