onsdag 18 maj 2011

Trans Europe Halles-möte i Estland i april


TEH 71, Creative Center Carnation, Tartu, Estland 14-17 april
Konstepidemin ingår i ett europeiskt nätverk av konstnärsdrivna kulturhus: Trans Europe Halles.
Från oss deltog Johannes Lundberg i TEH-mötet i Estland. Creative Center Carnation är ett relativt nystartat kulturcenter som ännu inte är TEH-medlem. De har en sal för scenkonst och performance, en utställningshall, ett tryckerimuseum och ett museum för papperskonst.

Programmet innehöll presentationer och performance, diskussioner om personlig drivkraft och visioner för framtiden. Man talade om TEH:s nya stora projekt Engine Room Europe, kring hållbar utveckling, transnationellt kultur- och personalutbyte och hur TEH kan utvecklas på alla nivåer.

Man besökte också Tartu Center for Creative Industries, ett hus som drivs kommunalt och där konstnärer och konsthantverkare får stöd för sitt företagande.

Johannes deltog särskilt i diskussioner om Music Freedom Day, som ju Konstepidemin uppmärksammade tidigare, och uppmanade fler center att delta i framtiden.
Ny styrelse valdes, där Mejeriet i Lund har en permanent plats, i egenskap av värdcenter för administrationen. Efter årsmötet hölls en konsert med ett specialskrivet stycke för slagverk och tryckerimaskiner och allt avslutades med ett besök på Polymer i Tallinn.

Nästa höst kommer mötet att hållas här i Göteborg, planeringen är redan igång tillsammans med Röda Sten som också ingår i nätverket.
Se massor av bilder från mötet här...
Läs mer om Trans Europe Halles här...

Johannes Lundberg took part in the Trans Europe Halles meeting at Creative Center Carnation, Tartu, Estland 14-17/4. TEH is a European network of artist run culture centers.


Next meeting will be held in Göteborg, arranged by Konstepidemin in partnership with Röda Sten.
Lots of photos from teh meeting here...
Read more about Trans Europe Halles here...


Inga kommentarer: